Ocena brak

ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Terminpolityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i jakościowych odnoszących się do obsady osobowej stanowisk pracy w danym zakładzie pracy. Działalność każdego zakładu pracy wymaga zaangażowania odpowiednich rzeczowych środków, oraz ludzi. Powołane dlatego są odpowiednie służby pracownicze, mające spełniać podstawowe zadania i funkcje w sferze gospodarowania czynnikiem ludzkim. Organizacja i funkcjonowanie służby pracowniczej opierają się na następujących zasadach:

  • służba pracownicza integruje komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw osobowych, zatrudnienia i płac, socjalnych, psychologiczno-socjologicznych, szkolenia oraz szkoły przyzakładowe,

 

Rola jaka ma do spełnienia w zakładzie pracy służba pracownicza, stawia wobec jej przedstawicieli wysokie wymagania kwalifikacyjne. Pracować w niej powinny osoby z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym, socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym – w zależności od wykonywanych funkcji. Zadania służby pracowniczej można usystematyzować według następujących zakresów spraw:

  • osobowych,

  • zatrudnienia i płac,

  • dokształcania i doskonalenia zawodowego,

  • społecznych,

  • socjalnych.

Zakres spraw osobowych obejmuje całokształt zagadnień związanych z rekrutacją i adaptacją pracowników oraz ich rozmieszczeniem w zakładzie pracy.

Celem rekrutacji jest zebranie dostatecznie dużej grupy kandydatów spośród których będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Przykładem tu może być firma SONY wciąż poszukuje ona najbardziej uzdolnionych inżynierów, nie ustalając z góry na jakie stanowisko zostaną oni przydzieleni w firmie, ale oczywiście dobiera także ludzi na konkretne stanowiska.

Rekrutacja ma za zadanie nie tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz przede wszystkim selekcję osób, których charakter i osobowość doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji. „Celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do zatrudnienia jest uzyskanie odpowiedniego materiału w postaci personelu posiadającego właściwy zestaw umiejętności i kwalifikacji oraz gotowego do dalszego szkolenia”.(wyraził to Keep)

Podobne prace

Do góry