Ocena brak

Zadania marketingu

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Zadania marketingu Zespołu Opieki Zdrowotnej opierają się głównie na zapewnieniu takich warunków leczenia, aby możliwie jak największa liczba potencjalnych pacjentów zechciała się leczyć w tejże jednostce. Po reformie służby zdrowia nie obowiązuje już rejonizacja, w związku z czym pacjent ma możliwość wyboru zakładu zdrowotnego w którym chce się leczyć. Wybierze oczywiście ten szpital który oferuje największe możliwości, dysponuje nowoczesnym sprzętem, itp. Z ilością pacjentów wiążą się oczywiście wielkość środków finansowych otrzymywanych z kas chorych.

 

Sprzężenia zwrotne.

Bardzo ważnym czynnikiem jaki występuje w tym systemie produkcyjnym jest zadowolenie pacjenta z przebiegu procesu leczenia, opieki, itp. Zadowolony pacjent jest w stanie przekonać innych ludzi (znajomych, kolegów, rodzinę), którzy zmuszeni są poddać się procesowi leczenia, do tego aby skorzystali z oferty tegoż szpitala.

Wiadomości płynące z wektora wejścia również wpływają na proces zarządzania. Takie czynniki jak ilość i kwalifikacje pracowników, warunki ich pracy, system motywacji pozawalają kierownictwu określić jakich pracowników zatrudniają, czy na każdym etapie produkcji jest zatrudniona ich odpowiednia ilość, czy dane warunki pracy i system motywacji są wystarczające do prawidłowego działania jednostki. Dzięki informacjom tym menedżerom jest łatwiej podjąć decyzje związane np. z wielkością zatrudnienia, zmiany systemu motywacji.

Wiadomości o kapitale pozwalają podjąć decyzję o ewentualnej zmianie jego struktury.

Informacje o jakości świadczonych usług, o oczekiwaniach pacjentów, o planowanym koszcie i ilości świadczonych usług pozwalają na lepsze dostosowanie swoich usług do wymagań pacjentów.

Dane na temat wyposażenia produkcyjnego oraz materiałów pozwalają na podjęcie decyzji przez menedżerów dotyczących zaopatrzenia się w odpowiednie materiały i wyposażenie produkcyjne, dostosować je do oczekiwań pacjentów.

Dane jakie docierają z procesu przetwarzania również mają wpływ na podejmowane decyzje. Menedżerowie otrzymując dane pochodzące z jednostki badawczo-rozwojowej są w stanie podjąć decyzje o zakupie potrzebnych do produkcji materiałów, o skierowaniu personelu na odpowiednie szkolenia. Mając dane o świadczonych przez zakład usługach, wyszkolony personel, oraz potrzebne materiały mogą odpowiednio zorganizować proces wytwarzania, umotywować załogę oraz odpowiednio nią sterować.

Informacje uzyskiwane z wektora wyjścia również oddziałują na decyzje menedżerskie. Dzięki informacjom o rzeczywistym koszcie wytworzenia danej usługi menedżer może oszacować, czy koszt ten jest wyższy czy niższy od planowanego, i dzięki temu będzie mógł w przyszłości wielkość tego kosztu odpowiednio skorygować, tak aby koszt planowany był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego.

Znając najczęstsze rodzaje braków produkcyjnych będzie można zredukować przyczyny ich powstawania w przyszłych cyklach produkcyjnych.

Podobne prace

Do góry