Ocena brak

Zadania kierownika

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

 1. Praca z ludźmi i przez ludzi - z każdym, kto może się przyczynić do osiągnięcia celów organizacji.

 2. Zapewnienie dobrej komunikacji w organizacji - kontakty z innymi kierownikami.

 3. Dopilnowanie, by zadania były skutecznie wykonywane - ponoszenie odpowiedzialności, podejmowanie ryzyka.

 4. Doprowadzanie do równowagi między konkurencyjnymi celami, ustalanie priorytetów, przydzielanie odpowiednich zadań członkom organizacji.

 5. Zdolność ujmowania problemów analitycznie (szczegółowo) i syntetycznie (w całości, abstrakcyjnie).

 6. Łagodzenie napięć, likwidacja nieporozumień, rozstrzyganie sporów - umiejętności rozjemcze.

 7. Nawiązywanie stosunków, stosowanie perswazji i kompromisów dla osiągnięcia celów organizacji - umiejętności polityczne.

 8. Reprezentowanie organizacji - funkcje dyplomatyczne i symboliczne.

 9. Podejmowanie trudnych decyzji.

Peter Drucker - kierownik powinien być skuteczny i sprawny:

 • skuteczność kierownika - robienie właściwych rzeczy, czyli zdolność osiągania celów

 • sprawność kierownika - robienie rzeczy we właściwy sposób.

Podobne prace

Do góry