Ocena brak

Zadania centrali KIR S.A.

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

 1. zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u

 2. współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u

 3. rejestracja należności i zobowiązań uczestników

 4. składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty należności

 5. informowanie central uczestników o stanie ich zobowiązań i należności jakie wynikają z wymiany zleceń

 6. sporządzanie sprawozdawczości i fakturowanie usług KIR

 7. pełnienie nadzoru nad działalnością BRIR-ów i realizacją czynności w zakresie rozliczeń

 8. BRIR A rozpoczyna wydawanie przesyłek ( do oddziału A trafia czek)

 9. Oddział A akceptuje czek do zapłaty i obciąża rachunek klienta A lub odmawia zapłaty czeku, wtedy oddział A jest zobowiązany zwrócić czek do BRIR-u A do godziny 18:00 tego samego dnia. Jeżeli dostarczenie czeku nie jest możliwe to oddział A może zgłosić zastrzeżenia zapłaty drogą telekomunikacyjną

 10. BRIR A daje do KIR-u informacje o zwrotach dokumentów rozliczeniowych

 11. KIR składa zlecenie do NBP na dokonanie rozrachunku

 12. W NBP ma miejsce przemieszczenie środków

 13. NBP informuje KIR o dokonaniu rozrachunku międzybankowego

 14. Oddział B uznaje rachunek B jeżeli nie otrzymał informacji, że jest odmowa zapłaty czeku

Podobne prace

Do góry