Ocena brak

Zachyłki opłucnowe

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Miejsce przejścia opłucnej ściennej znajduje się nic tylko przy wnęce i więzadlc płucnym, gdzie opłucna ścienna przechodzi w opłucną płucną, ale również między poszczególnymi częściami opłucnej ściennej. Miejsce, w którym jedna część opłucnej ściennej przechodzi w drugą nosi nazwę zachyłka opłucnowego (recessus pleuralis)  ponieważ często (choć nie zawsze) w miejscu tym powstaje wypuklenie lub szczelina jamy opłucnej. Miejsce przejścia opłucnej żebrowej w opłucną przeponową tworzy po obu stronacli i) zachyłek ż e b r o w o - p r z e p o n o w y (recessus costodiaphragma-ticus) , miejsce przejścia opłucnej śródpiersiowej w przeponow ą—2) zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (recessus phrenicomediastinalis), zaś opłucnej żebrowej w śródpiersiową tworzy z każdej strony dwie zatoki, jedną z przodu— ku tyłowi od mostka, drugą z tyłu — do przodu od kręgosłupa; są to: zachyłek żebrowo-śródpiersiowy 3) przedni i 4) tylny (recessus costomediastinalis anterior et poslerior).

Z tych czterech miejsc przejścia jednej blaszki opłucnej ściennej w drugą, dwa z nich, zachyłek przeponowo-śródpiersiowy i żebrowo-śródpiersiowy tylny nie stykają się z kostną ścianą klatki piersiowej, natomiast dwa drugie — zachyłek żebrowo-przeponowy i żebrowo-śródpiersiowy przedni przylegają do ściany klatki piersiowej i praktycznie mają duże znaczenie.

Podobne prace

Do góry