Ocena brak

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny ' recessus costomediastinalis postertor). Z tyłu opłucna żebrowa z obu stron przykrywa jeszcze powierzchnię boczną kręgosłupa piersiowego jako tzw. opłucna kręgowa {pleura vertebralis) i do przodu przechodzi dalej w opłucną śródpiersiową. Miejsce przejścia opłucnej żebrowej (kręgowej) w śródpiersiową nazywamy zachyłkiem żebrowo-śródpiersiowyrn tylnym. Po stronie lewej miejsce to przeważnie przebiega linią łukowatą nie wytwarzając kąta ani też właściwego szczelinowatego wpuklenia opłucnej charakterystycznego dla zachyłków stronie prawej natomiast (począwszy od wysokości 3—4 kręgu piersiowego ku dołowi) prawy worek opłucnej tuż do przodu od kręgosłupa wpukla się silniej w- kierunku przy środkowym, tak że tutaj między kręgosłupem (żyłą nieparzystą) a śród-piersicm (przełykiem), to znaczy między opłucną żebrową (kręgową) a śródpiersiową powstaje właściwy tylny zachyłek żebrowro-śródpiersiowv prawy, zwany również za-chyłk i cm śród p ie rsiow o-kręgowym [recessus jneduistiiioiertebralis *). Zachyłek ten, wpuklając się przyśrodkowo między kręgosłup a przełyk, zbliża się do opłucnej śród-piersiowej lewej. Występuje on stale na zwłokach utrwalonych i ułożonych na grzbiecie; na zwłokach bowiem przełyk leży bardzo blisko kręgosłupa. U osoby żywej w postawie stojącej lub w położeniu na brzuchu przełyk jest znacznie bardziej oddalony od kręgosłupa, śródpiersie tylne między przełykiem a kręgosłupem, tzw. krezka grzbietowa przełyku jest napięta i zachyłek śródpiersiowo-kręgowy nie wytwarza się. Natomiast w położeniu na grzbiecie zachyłek ten może występować u osoby żywej, choć zapewne nie stanowi on przestrzeni dopełniającej.

Podobne prace

Do góry