Ocena brak

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni (recessus costomediastinalis anterior). Opłucna żebrowa w swej przedniej części wyściełającej chrząstki żebrowe i powierzchnię tylną mostka pod ostrym kątem przerzuca się ku tyłowi i przechodzi w opłucną śródpiersiową; przejście to za pośrednictwem kąta żebrowo-śródpiersiowego wytwarza lejkowatą szczelinę jamy opłucnej skierowaną bocznie i ku tyłowi — zachyłek żebrowo-sródpiersiowy przedni. Tutaj opłucna ścienna stron obu czyli oba worki opłucnej, prawy i lewy, nieco na lewo od linii pośrodkowej stykają się   z sobą na wysokości części środkowej mostka wytwarzając krezkowate zdwojenie opłucnej; ku górze, w kierunku stawów mostkowo-obojczykowych, jak również ku dołowi obie blaszki tego zdwojenia rozchodzą się bocznie.

Podobne prace

Do góry