Ocena brak

Zachyłek śledzionowy

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zachyłek śledzionowy (recessus lienalis bursae omentalis) stanowi najbardziej na lewo położony odcinek torby sieciowej, który sięga do wnęki śledziony. Jest 011 ograniczony od przodu szerokim więzadłem żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale), od tyłu wąskim więzadłem przepono wo-śledzionowym (lig. phretlicolienale), dążącymi z krzywizny żołądka większej oraz z przepony do wnęki śledziony. W przedłużeniu więzadła przepono'wo-śledzionowrego ku górze leży więzadło przeponowo-żołądkowe (lig. phrenicogastricum), biegnące bezpośrednio z przepony do dna żołądka; ku dołowi, niezależnie od zachyłka śledzionowego, dolny biegun śledziony opiera się o więzadło przcponowo-okreżniczc, rozpięte między przeponą a zgięciem okrężnicy lewym (str. 180). W więzadle przepono wo-śledzionowym leżą odcinki końcowe ogona trzustki oraz nerwów i naczyń śledzionowych. Więzadłu temu zawdzięczają swą rucłiomość śledziona oraz twory nim objęte. Niejednokrotnie powierzchnia nerkowa śledziony i więzadło przepo-nowo-śledzionowe zlepiają się z otrzewną ścienną pokrywającą nerkę, a w tedy śledziona zrasta się z nerką i w znacznym stopniu traci swą ruchomość. W więzadle przeponowo-żolądkowym biegną naczynia żołądkowe krótkie, w więzadle zaś żołądkowo-śledzionowym naczynia żołądkowo-sie-ciowe lewe; i jedne, i drugie są odgałęzieniami naczyń śledzionowych.

Podobne prace

Do góry