Ocena brak

Zachyłek przeponowo-wątrobny

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zachyłek przeponowo-wątrobny (recessus phrenicohepaticus). Powyżej lewego płata wątroby więzadło trójkątne lewe może wtórnie zrastać się z otrzewną i wytwarzać kieszonkę, zachyłek przepo-nowo-wątrobny położony między przeponą a wątrobą. Zachyłek ten może leżeć do przodu lub do tyłu od więzadła trójkątnego lewego.

Do góry