Ocena brak

Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (recessus phrenicomediastinalis) znajduje się w przejściu opłucnej przeponowej w opłucną śródpiersiową. Przejście to leży po obu stronach pola śródpiersiowego przepony, na którym spoczywa osierdzie a więc po obu stronach pola nie pokrytego opłucną. Linia przejścia rozpoczyna się z obu stron z tyłu 1) na 12 kręgu piersiowym, biegnie dalej do przodu łukowato 2) obejmując częściowo otwór dla żyły głównej dolnej po stronic prawej, po lewej zaś rozwór aortowy i przełykowy, 3) następnie kieruje się wzdłuż linii przyczepu worka osierdziowego do przepony (wyginając się silniej w stronę lewą z powodu asymetrycznego położenia serca) i wreszcie 4) dochodzi z przodu do dolnego końca mostka. Wytwarza się więc tu między opłucną śródpiersiową a przeponową po obu stronach kąt przeponowo-śródpiersiowy (angulus phrenicomediastinalis)', z tyłu, ku tyłowi od serca jest to kąt prosty lub rozwarty, z przodu — ostry. Z kąta tego może wnikać krótka szczelinowata wypustka surowicza, która tworzy w łaściwy zachyłek przeponowo-śródpiersiowy między osierdziem a przeponą, ściślej między opłucną osierdziową (śródpiersiową) a przeponową (ryc. 85). Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy przypuszczalnie nie stanowi przestrzeni dopełniającej.

Podobne prace

Do góry