Ocena brak

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny (recessus duodeno-jejunalis superior s. duodenomesocolicus superior) z punktu widzenia praktycznego jest najważniejszy. Może występować oddzielnie, zwykle jednak łączy się z zachyłkiem dwunastniczo-jelitowym dolnym. Jest on położony po stronie lewej od górnego odcinka części wstępującej dwunastnicy; otwór zachyłka skierowany ku dołowi jest ograniczony od góry sierpowatym fałdem dwu-nąs tnie z o-jelitowym górnym (plica duodenojejurtalis superior s. duodenomesocolica sup.); fałd ten biegnie od zgięcia dwunastniczo-jelitowego w stronę lewą do otrzewnej ściennej (przyrośniętej krezki okrężnicy zstępującej) i zawierać może żyłę krezkową dolną. Zachyłek ten występuje mniej więcej w połowie przypadków i wielkość jego bywa bardzo różna. Głębokość zachyłka zazwyczaj wynosi około 2 cm i pozwala na wprowadzenie wierzchołka małego palca. Jeżeli jest on cluży, mogą czasem wpuklać się weń pętle jelita cienkiego; unoszą one wtedy coraz bardziej otrzewną i wytwarzają przepuklinę wewnętrzną (Treitza). W przypadkach krańcowych przepuklina ta może zawierać całe jelito czcze i kręte.

Podobne prace

Do góry