Ocena brak

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy dolny

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy dolny (recessus duodenojejunalis inferior s. duodenomesocolicus inferior) występuje jeszcze częściej od poprzedniego (w 3/4 przvpadków) i zwykle wspólnie z poprzednim, przy czym mają one jeden owalny otwór. Głębokość zachyłka wynosi normalnie około 3 cm i dozwala na \\rprowadzenie końca jednego lub dwóch palców; jest on położony nieco poniżej od poprzedniego (na wysokości 3 kręgu lędźwiowego) po stronie lewej od dolnego odcinka części wstępującej dwunastnicy. Otwór zachyłka skierowany jest ku górze i ograniczony cienkim fałdem dwunastniczo-j elito wy m dolnym (plica duodenojejunalis inferior s. duodenomesocolica inf).

Podobne prace

Do góry