Ocena brak

Zachowek

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Zachowek pars legitima – minimalna część należna ze spadku członkom najbliższej rodziny, uprawnieni do zachowku byli wstępni, zstępni i rodzeństwo (tak samo jak w querela inofficiosi testamenti), tylko ci uprawnieni do dziedziczenia beztestamentowego. Wysokość zachowku była proporcjonalna do udziału w spadku w drodze beztestamentowej (początkowo ¼ tej wartości, później zwiększona). Zachowek można było przekazać w formie udziału w spadku, zapisu lub darowizny. Otrzymanie zachowku wyłączało możliwość wystąpienia ze skargą querela inofficiosi testamenti.

Podobne prace

Do góry