Ocena brak

Zachowanie osobowości typu A i typu B

Autor /olek1 Dodano /14.01.2013

zachowanie osobowości typu A i typu B; rozróżnia się typy osobowości A i B, które mają duży wpływ nie tylko na podatność osobniczą do zachorowania na chorobę wieńcową, lecz też na jej rehabilitację.

Zachowanie typu A; polega na angażowaniu się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak najkrótszym czasie, z pokonywaniem oporów stawianych przez osoby, rzeczy i okoliczności, w warunkach silnej rywalizacji. Główne cechy tego typu to: ambicja, agresywność, ciągły pośpiech, niecierpliwość, nadmierne poczucie odpowiedzialności i nadmierna aktywność zawodowa. Towarzyszy temu ekspresja, charakteryzująca się napięciem mięśni, szybkim wybuchowym sposobem mówienia i poruszania się oraz żywa gestykulacja.

Zachowanie typu B; stanowi przeciwieństwo typu A i polega na: nie spieszeniu się, łatwym doznawaniu satysfakcji, łagodności, poddawaniu się prądowi życia, a nie walczeniu z nim, umiejętności odprężania się.

Ludzie zachowujący się wg wzoru A dwa lub trzy razy częściej zapadają na chorobę wieńcową niż ludzie zachowujący się wg wzoru B. Zachowanie większości ludzi jest pośrednie pomiędzy typem A a typem B. Zmiany typu zachowania wymagają silnej motywacji i u zdrowych, dorosłych ludzi są bardzo trudne. U ludzi, którzy przebyli zawał serca, motywacja do zmiany typu powoduje łatwiejsze przystosowanie się niż u innych. Dotychczasowe obserwacje wydają się dowodzić, że złagodzenie cech zachowania typu A u chorych po zawale zmniejsza również objawy choroby wieńcowej i prawdopodobieństwo wystąpienia powtórnego zawału. Jako najskuteczniejszą profilaktykę można przyjąć działanie w kierunku rozwijania odpowiednich cech osobowości już od dzieciństwa.

Podobne prace

Do góry