Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Trzy modele działania politycznego

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  1. Racjonalnego – działający postępuje w sposób racjonalny, kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą, uświadamia sobie wszystkie możliwe do podjęcia czynności, posiada wiedzę o rezultatach, potrafi określić swoje preferencje, zna prawdopodobieństwo osiągnięcia celu w przypadku podjęcia każdego z możliwych działań. Racjonalne działanie polityczne z największym prawdopodobieństwem będzie prowadziło do preferowanego rezultatu przy jak najmniejszych kosztach bądź przy określonych nakładach pozwala osiągnąć jak największą liczbę preferowanych celów.

  2. Świadomego – przy uwzględnieniu wiedzy, wartości, uczuć i emocji podmiotu umożliwia urzeczywistnienie preferowanego celu

  3. Skutecznego – bez względu na czynniki je stymulujące i mechanizmy, według których przebiega, miarą poprawności działania jest stopień zbieżności celu i wyniku czynności (nie ważne nakłady, liczy się skuteczność)

Podobne prace

Do góry