Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Rodzaje działań politycznych (zakładające świadomy i ukierunkowany charakter aktywności)

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

1. Ze względu na zakres autonomii i poziom suwerenności podmiotu:

a) Autonomiczne (suwerenne i niesuwerenne)

b) Nieautonomiczne

2. Działania polityczne mogą być realizowane na poziomie jednostkowym lub grupowym. Mogą być skierowane „do wewnątrz” jednostki lub grupy bądź „na zewnątrz”. Połączenie obydwu wymiarów pozwala na wyodrębnienie działań politycznych:

a) Intrapersonalnych (kształtowanie przez jednostkę własnych preferencji politycznych)

b) Interpersonalnych (rywalizacja dwóch polityków)

c) Intragrupowych (wyłanianie władz partii politycznej)

d) Intergrupowych (rywalizacja wyborcza ugrupowań politycznych)

3. Połączenie kryteriów wewnętrznego i zewnętrznego charakteru działań ze stopniem ich formalizacji umożliwia podział działań zbiorowych na:

a) Wewnętrzne formalne (stosunki między politykiem a podległym mu aparatem urzędniczym)

b) Wewnętrzne nieformalne (rywalizacji frakcji o władzę w ruchu politycznym)

c) Zewnętrzne formalne (propozycja zawarcia koalicji wyborczej)

d) Zewnętrzne nieformalne (poufna misja przedstawiciela jakiegoś państwa)

4. Ze względu na skutki dla przedmiotu:

a) Twórcze

b) Wzmacniające istniejący stan rzeczy

c) Sprzyjające utrzymaniu występującej sytuacji

d) destruktywne

Podobne prace

Do góry