Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Klasyfikacja zachowań politycznych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

A. Wg kryterium aktora lub podmiotu:

1. Jednostkowe

2. Zbiorowe

3. Grupowe (mikrogrup, mezogrup, makrogrup społecznych)

4. Społeczności lokalnych

5. Społeczeństw

6. Społeczności międzynawowej

B. Wg poziomu instytucjonalizacji

1. Żywiołowe

2. Zinstytucjonalizowane

C. Kryterium lojalności rządzonych wobec rządzących

1. Konwencjonalne/ legalne – wynikające z aprobaty reguł polityki i akceptacji elit rządzących

2. Niekonwencjonalne/ nielegalne – wyrażające sprzeciw wobec reżimu i ośrodków władzy, np. bojkot, nielegalne strajki, demonstracje, przemoc.

D. Wg sposobu komunikowania intencji aktora:

1. Niewerbalne (np. podniesienie rąk)

2. Werbalne (np. przemówienia, orędzia)

3. Symboliczne (np. przekazanie insygniów władzy)

Podobne prace

Do góry