Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Działania polityczne

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Działanie a zachowanie:

  • zachowanie jako czynność reaktywna (wg behawioralistów), a działanie jako forma aktywności w kategoriach kształtowania lub współtworzenia otaczającej rzeczywistości

  • zachowanie stymulują czynniki biologiczne (instynkt, popędy) i procesy psychologiczne, a działanie ma świadomy charakter

  • zachowanie jest kategorią subiektywną, a działanie subiektywną i obiektywną

  • działanie jest pojęciem węższym od zachowania, a jednocześnie wchodzi w zakres zachowania

Dla nauki o polityce istotne są działania mające wymiar polityczny, a więc wyrosłe z przyczyn i uwarunkowań politycznych, podejmowane z zamiarem osiągnięcia celów mających charakter polityczny bądź wywołujących skutki polityczne. Mogą to być działania 1) mające minimalne związki ze sferą polityki, 2) wyrażające związek polityki z innymi dziedzinami życia społecznego lub też 3) specyficzne dla sfery polityki – zawierające przynajmniej 2 z 3 wymienionych wymiarów polityczności (przyczyn, celów i skutków polit).

Max Weber – działanie jako zachowanie świadome, znaczące, celowe, racjonalne, umotywowane. Idealne typy działania (służące jedynie opisowi, wyjaśnianiu, systematyzacji):

  • tradycjonalne – akceptacja „odwiecznego” porządku społecznego i politycznego

  • afektywne – wsparte na uczuciach wiary, zaufania

  • racjonalno – aksjologiczne – działający kieruje się uznawanym porządkiem wartości i zasadami etycznymi oraz przekonaniem

  • telologiczno – racjonalne – skierowana na cel świadoma czynność

Podobne prace

Do góry