Ocena brak

Zachowania zbiorowe

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Zachowania zbiorowe są to w pewnym stopniu spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji.

Inne cechy zachowań zbiorowych to: 

- ograniczona pod względem zasięgu i czasu trwania interakcja

- niepewna identyfikacja Granice między uczestnikami zach. zbiorowego nie są wyraźne

- słabe lub nowo wytworzone normy społeczne

Rodzaje zachowań zbiorowych:

1. Tłum, zbiegowisko, publiczność

2. Plotka

3. Zachowania masowe:

- opinia publiczna

- chwilowe wzory zachowania

    * szał

    * moda

- panika i histeria masowa

Ruchy społeczne są również pewną formą zachowań zbiorowych, ale trwają nieco dłużej, są lepiej zorganizowane, mają szerszy zasięg.

Wg Snelsera zachowania zbiorowe są to epizody życia społecznego, które przebiegają w 6 etapach:

1. Rodzące się napiecie strukturalne

2. Kształtowanie się wspólnoty przeżywania podzielonych przekonań

3. Wydarzenia wyzwalające zachowania zbiorowe

4. Mobilizacja uczestników

5. Załamanie się tymczasowej kontroli społecznej/

6. Zbiorowe działania.

Podobne prace

Do góry