Ocena brak

Zachowania polityczne Polaków - Uwarunkowania kulturowe zainteresowania polityką

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • wiążą się ze stymulowaniem przez określoną kulturę polityczną

  • stopień zainteresowania przeciętnego obywatela polityką zależy od poziomu demokratyzacji życia społecznego w danym kraju ( możliwość wypowiadania poglądów, istnienie cenzury lub jej brak, kwestia pluralizmu politycznego, definiowanie pewnych zachowań)

  • stopień zainteresowania polityką zależy też od dostępu do partycypacji politycznej (bierne i czynne prawo wyborcze)

  • oczekiwania moralne i etyczne od polityków

Do góry