Ocena brak

Zachowania polityczne Polaków - Socjologiczne czynniki

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  1. odgrywane role społeczne (np. matkazainteresowanie urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, szef – ulgi podatkowe)

  2. bodźce mobilizujące jednostkę do działania, będące następstwem jej społecznego usytuowania ( gospodarcze, społeczne, płeć może być zmienną niezależną, kwestie sytuacyjne).

Efektem 1 i 2 jest wyższy poziom zainteresowania polityką mężczyzn i osób o wyższym statusie społecznym.

  1. poziom integracji jednostki ze społeczeństwem – osoby działające w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach lub sympatyzujące z nimi częściej interesują się polityką, ogólna sytuacja w kraju może również stać się powodem większego zaangażowania się większości członków danego społeczeństwa w politykę.

  2. poziom integracji jednostki z określoną kategorią zawodową – w Polsce ludzie należący do pewnych kategorii zawodowych (głównie budżetówka) chodzą na wybory przede wszystkim z poczucia obowiązku zawodowego, również od rozwiązań politycznych zależy ich byt ( np. nauczyciele, górnicy, mundurówka), aktywność polityczna jest więc większa w tych środowiskach, których sytuacja materialna jest bardzo uzależniona od interwencji państwowej.

  3. wiek – osoby w wieku produkcyjnym, podejmujące aktywność zawodową, jak i osoby starsze częściej wykazują się aktywnością polityczną.

  4. stan cywilny – osoby będące w związkach częściej interesują się polityką ( kwestie regulacji prawnej związków np. konkubinaty, związki partnerskie itd.)

  5. miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast bardziej interesują się polityką niż mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast większą wagę przywiązują do wyborów parlamentarnych i prezydenckich niż wyborów samorządowych, a mieszkańcy wsi większą wagę przywiązują do wyborów samorządowych.

Podobne prace

Do góry