Ocena brak

Zachowania polityczne Polaków - Rodzaje zachowań politycznych

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  1. z. czynne – polegające na podjęciu przez podmiot działań praktykowanych przez innych;

  2. z. bierne – polegające na świadomym lub nieświadomym powstrzymywaniu się podmiotu od pewnych czynności;

  3. z. kontrolowane – przebiegające zgodnie z zaplanowanymi etapami i sposobami osiągania celów politycznych;

  4. z. niekontrolowane – będące wynikiem reakcji emocjonalnych, bezwarunkowych, minimalnych, nierefleksyjnych;

  5. z. racjonalne – świadome i celowe czynności przynoszące korzyści w danych warunkach politycznych;

  6. z. indywidualne – wyrażające się w czynnościach podejmowanych przez jednostkę;

  7. z. zbiorowe – przejawiające się w czynnościach podejmowanych przez zbiorowości;

  8. działania konwencjonalne – takie jakie głosowanie, publiczne manifestowanie poparcia dla przywódców, rywalizacja w ramach kampanii wyborczych, lobbyzm, działania formalnych grup interesu odwołujących się do takich środków, jak legalne demonstracje itp.;

  9. działania niekonwencjonalne – są to działania bezpośrednie, nielegalne w tym także przemoc. Do działań nielegalnych zalicza się np. nieformalne strajki, nielegalne demonstracje, okupacje budynków. Z kolei przemoc obejmuje m.in. porwania, zabójstwa, terroryzm, rewolucje, wojny.

Podobne prace

Do góry