Ocena brak

Zachowania polityczne Polaków - Formy uczestnictwa w polityce

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

 1. konwencjonalne

  • partycypacja w wyborach (poparcie bierne)

  • przynależność do partii politycznych (poparcie czynne)

  • działalność w partiach politycznych (poparcie czynne)

 2. niekonwencjonalne

 • petycje

 • demonstracje

 • bojkoty

 • strajki

 • okupacja budynków

Do góry