Ocena brak

Zaburzenia świadomości

Autor /olek1 Dodano /14.01.2013

zaburzenia świadomości; cechuje upośledzona lub zniesiona zdolność postrzegania i rozumienia zjawisk zachodzących w świecie zewnętrznym, jak i we własnej psychice chorego, utrudnienie kontaktu z otoczeniem, zmniejszenie zdolności do reagowania na bodźce zewnętrzne oraz -» zaburzenia pamięci. Z. ś.- mogą być słabo nasilone, wyrażające się niejasnym spostrzeganiem i wzmożoną sennością, i mieć różny stopień głębokości aż do śpiączki (coma). Mogą przebiegać w formie różnych zespołów: 1) prostego przymglenia świadomości, któremu towarzyszy spowolnienie ruchowe. Zespół ten występuje często w przypadkach uszkodzenia o. u. n. i bywa błędnie rozpoznawany jako otępienie; 2) -> majaczenia; 3) p splątania; 4) -> zamroczenia. Z. ś. występować mogą jako krótkotrwałe napadowe zmiany (charakterystyczne dla padaczki), lub też mogą rozwijać się powoli, trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. W wielu przypadkach z. ś. występują lub nasilają się w nocy. Głębokie, dłużej trwające towarzyszą zwykle ciężkim procesom chorobowym, które stanowią zagrożenie dla życia chorego.

Podobne prace

Do góry