Ocena brak

Zaburzenia poznawcze

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

James Parkinson w swojej gruntownej rozprawie poświęconej „drżące poraźnej" („Essay on the shaking palsy", 1817) stwierdził, iż w przebiegu tej choroby nie dochodzi do zaburzeń intelektualnych. Obecnie uważa się za kwestię niepodle-gającą dyskusji, iż pacjenci w trakcie postępu choroby Parkinsona nie tylko stają się niepełnosprawni ruchowo, ale również intelektualnie. Spadek wydolności umysłowej można już stwierdzić metodami psychometrycznymi w chwili rozpoznania choroby Parkinsona u około 45% pacjentów. Jest rzeczą oczywistą, że rozmiary zaburzeń poznawczych zależą od wieku zachorowania, im starszy jest pacjent w momencie zachorowania tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia u niego zaburzeń czynności poznawczych. Zaburzenia te z reguły nie dotyczą sprawności umysłowej w sposób uogólniony („Demencja" rozdział 2.6.4), lecz częściej dochodzi do wypadnięcia pojedynczych, określonych składowych sprawności umysłowej, które zostały przedstawione poniżej. Inteligencja często długo pozostaje niezmieniona, co nie jest typowe dla schorzeń przebiegających z otępieniem, wymagających osobnego leczenia.

Podobne prace

Do góry