Ocena brak

Zaburzenia mowy a upośledzenia umysłowe

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

Upośledzenie umysłowe jest jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Występujące zaburzenia są tym większe im większy jest defekt inteligencji.

Wyróżniamy następujące stopnie upośledzenia umysłowego:

1. Stopień lekki - iloraz inteligencji 50 - 70 (pierwsze słowa pojawiają się ok. 3 roku życia, zdania w 5 - 6 roku życia).

2. Stopień umiarkowany - iloraz inteligencji 36 - 50 (słowa ok.. 5 roku życia a zdania w 10 roku życia ).

3. Stopień znaczny - iloraz inteligencji 25 - 35 (proste słowa lub brak mowy).

Dzieci upośledzone umysłowo charakteryzują się zwolnionym tempem myślenia, trudnością w skupieniu uwagi, oraz ubóstwem mowy, swoje myśli wyrażają w sposób ogromnie rozwlekły. Szczególnie podatne na zaburzenia są artykulacja i głos.

Podobne prace

Do góry