Ocena brak

Zaburzenia miesiączkowania pochodzenia podwzgórzowego

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

System ośrodki ponadpodwzgórzowe-podwzgórze-przysadka-jajnik jest współodpowiedzialny za utrzymanie homeostazy w organizmie. Odbywa się to na zasadzie wzajemnej, sprzężonej regulacji neurohormonalnej. Neurohormonem podwzgórzowym wpływającym na przenoszenie sygnałów z podwzgórza do komórek gonadotropowych przysadki jest gonadoliberyna. Gona-doliberyna (GnRH) jest dekapeptydem wydzielanym przez podwzgórze (głównie przez jądro łukowate). Podstawową rolą gonadoliberyny jest stymulowanie biosyntezy gonadotropin - folitropiny i lutropiny - przez działanie na receptory komórek gonadotropowych. Charakterystyczny i determinujący działanie gonadoliberyny jest pulsacyjny sposób jej wydzielania. Określony jest on przez odpowiednią częstotliwość i amplitudę pulsów. Zakres częstotliwości typowy dla I fazy cyklu to 60-90 min, natomiast dla II fazy cyklu - 120-360 minut. Niższa częstotliwość w II fazie cyklu wynika przede wszystkim z hamującego działania progesteronu na podwzgórze. Do substancji regulujących wytwarzanie i wydzielanie gonadoliberyny zaliczamy: neuro-transmittery: aminy katecholowe (adrenalina i noradrenalina), dopaminę, serotoninę, peptydy opioidowe, kwas gamma-aminomasłowy (GABA), substancję P, neurotensynę/neuromedynę N, neuropeptyd Y (NPY), neurokininę B, kwas N-metylo-D-aspartamowy; czynniki wzrostu: TGF-oc, czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF); hormony steroidowe: estrogeny, androgeny, progestageny, glukokortykosteroidy; peptydy gonadalne: aktywinę, inhibinę, folistatynę. Zaburzenia hormonalne pochodzenia podwzgórzowego można podzielić na czynnościowe (odwracalne) i organiczne (nieodwracalne).

 

Podobne prace

Do góry