Ocena brak

ZABURZENIA LĘKOWE - Różnice między strachem a lękiem

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

  • Lęk ma te same 4 składniki co strach z istotną różnicą w składniku poznawczym. Poznawczym składnikiem strachu jest myśl że istnieje wyraźne i konkretne niebezpieczeństwo, podczas gdy poznawczym składnikiem leku jest oczekiwanie bardzo rozproszonego i niejasnego zagrożenia

  • Strach można utożsamiać z konkretnym zagrożeniem życia lub ciała i z myślą: „Ratunku, pies mnie goni i chce ugryźć!”. W stanie leku raczej myślimy: „Czuje że może się zdarzyć coś strasznego ale nie wiem co to będzie”

  • Wiele emocjonalnych czynników lęku występuje również w strachu. np. dziwne uczucie w dole żołądka, przerażenie.

W strachu czujemy się jednak zmuszeni do działania (bezruchu lub ucieczki), w stanie leku nie mamy pewności co zrobić

  • W strachu celujemy nasza reakcje w zagrażający nam bodziec, w leku usilnie staramy się go odkryć, lecz mamy trudności z reagowaniem. Podczas gdy w strachu reagujemy szybko, w lęku uważnie szukamy wskazówek, które pomogą nam rozpoznać zagrożenie, trwając w gotowości na wypadek potrzeby walki lub ucieczki.

  • Strach wynika z rzeczywistości lub wyolbrzymienia rzeczywistego niebezpieczeństwa, a źródłem leku jest bardziej nierealne zagrożenie

Podobne prace

Do góry