Ocena brak

ZABURZENIA LĘKOWE - Fobia

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Jest stałą reakcja strachu, zdecydowanie nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia. Taka reakcja może przeszkadzać w całym życiu człowieka. Ktoś kto ma np. fobie przed kotami nie może przebywać w tym samym pokoju z domowym kotem z powodu ogromnego strachu

Fobie specyficzne to lęk przed: zwierzętami, obiektami/przedmiotami, krwią i zranieniem, chorobami, czy śmiercią, zaliczyć do tej kategorii możemy zarówno fobie dotyczące chorób, jak i urazów

Fobie społeczne/sytuacyjne związane są ze strachem przed wykonaniem jakiejś zawstydzającej czynności na oczach innych ludzi i nieumiejętność jej kontrolowania (np. potrzeby fizjologiczne) oraz sytuacjami społecznymi takimi, jak strach przed ciemnością, czy zamkniętymi pomieszczeniami.

Podobne prace

Do góry