Ocena brak

Zaburzenia hormonalne związane ze starzeniem

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Współczesne społeczeństwa w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, podlegają dwóm procesom demograficznym: zmniejsza się liczba urodzeń, powodując zmniejszenie przyrostu naturalnego, oraz przedłuża się czas życia. Następstwem tego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa, wyrażające się względnym i bezwzględnym przyrostem liczby ludzi w zaawansowanym wieku. Według danych z 1997 roku w Polsce było 16,1% ludzi po 60 roku życia. Starzenie się społeczeństwa oznacza, że również lekarz ma coraz częściej do czynienia z pacjentami po sześćdziesiątym, siedemdziesiątym, a nawet osiemdziesiątym roku życia. Lecząc tych chorych lekarz musi uwzględnić wiele specyficznych dla ich wieku czynników, a więc zarówno częstość występowania poszczególnych chorób, ich odmienny obraz kliniczny, odmienny zakres norm laboratoryjnych oraz sposób reagowania na leki. Odrębności starszego wieku dotyczą także fizjologii i patologii układu dokrewnego. W układzie dokrewnym dochodzi do zmian w wydzielaniu gruczołów dokrewnych, lecz nie są to zmiany równomierne, dotyczące wszystkich gruczołów dokrewnych lub wszystkich wydzielanych przez nie hormonów w równym stopniu, ani też zmiany jednokierunkowe - oprócz hormonów, których wydzielanie ulega z wiekiem upośledzeniu, są i takie, których stężenie w organizmie zwiększa się.

Podobne prace

Do góry