Ocena brak

Zablokowania stawów w odcinku piersiowym w segmentach od Th3 do Th6

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Zablokowania w odcinku piersiowym kręgosłupa występują często i na różnych poziomach, bowiem istnieje tu możliwość występowania tego zaburzenia zarówno w stawach międzywyrostkowych kręgów, jak i w stawach żebrowo-kręgowych. Występują tu także specyficzne powiązania danego segmentu kręgowego z określonym narządem klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Objawia się to możliwością wzajemnego wpływania schorzeń narządów (np. serca) na powstawanie zablokowań i bólów w kręgosłupie i odwrotnie, wywoływania przez zablokowany segment zaburzeń czynności narządów wewnętrznych.

Szczególnie charakterystyczne są zablokowania w stawach pomiędzy trzecim a szóstym kręgiem piersiowym (Th3 - Th4, Th4 - Th5, Th5 - Th6). Istniejące zaburzenia w tych segmentach, oprócz wywoływania bólów kręgosłupa, odczuwane jest czasami przez chorych jako ból w przedniej części klatki piersiowej. Jeśli występuje umiejscowienie bólów po stronie lewej, bywa to źródłem głębokiego zaniepokojenia i podejrzewania choroby serca. Stwierdzenie takiego zespołu zawsze wymaga badania kardiologicznego, bowiem wspomniana budowa segmentarna powoduje, że często poważne schorzenia serca wywołują odruchowe zablokowania na poziomie od Th3 do Th6 i współistniejące bóle kręgosłupa piersiowego. Dopiero wykluczenie przez kardiologa choroby serca, przy utrzymujących się bólach klatki piersiowej czy pleców, upoważnia do leczenia wyłącznie kręgosłupa.

W omawianych przypadkach u chorych zazwyczaj stwierdza się zablokowania stawów kręgosłupa, natomiast bezpośrednią przyczyną odczuwanych dolegliwości bólowych przedniej ściany klatki piersiowej jest mięsień piersiowy większy. Przy zablokowaniach w omawianych segmentach mięśnie piersiowe ulegają często odruchowemu napięciu i przykurczeniu. Przyczepy tych mięśni do mostka i żeber bywają bardzo bolesne, co w połączeniu z bolesnymi przykurczami włókien mięśniowych stwarza podejrzenie bólów serca.

Wzajemny wpływ na siebie kręgosłupa piersiowego i serca może się czasem przejawiać występowaniem częstoskurczu napadowego serca. Jeśli nie znajdujemy innej przyczyny częstoskurczu, a w segmentach od Th3 do Th6 stwierdza się istnienie zablokowań, zabieg manualny wykonany w obrębie kręgosłupa często przerywa napad częstoskurczu, a nawet usuwa go na stałe.

Należy zaznaczyć, że powiązania pomiędzy dolegliwościami sercowymi a obserwowanymi na zdjęciach rtg zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa znane są kardiologom jako tzw. zespół rzekomowieńcowy. Niewłaściwe jest jednak powszechne wiązanie przyczyn tych dolegliwości z istniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi kręgów. Jak się okazuje, właściwą przyczyną bólów rzekomowieńcowych są omawiane zablokowania czynnościowe w określonych segmentach piersiowych. Ponieważ mają one charakter odwracalny, również i dolegliwości bólowe w klatce piersiowej ustępują po ich usunięciu. Uruchamiając więc zablokowanie, likwiduje się odczucie choroby serca. Żadnym aktualnie stosowanym w medycynie zabiegiem nie można usunąć istniejących już zmian zwyrodnieniowych kręgów i gdyby one były przyczyną bólów okolicy serca, chory odczuwałby dolegliwości ciągle. Oczywiście zablokowania często współistnieją ze zmianami zwyrodnieniowymi widocznymi na zdjęciach rentgenowskich. Stąd te ostatnie były dotychczas powszechnie obarczane winąza zaistniałe dolegliwości w bólach rzekomowieńcowych.

Oprócz opisanych powyżej zaburzeń kręgosłupowo-sercowych należy wspomnieć, że istnieją podobne powiązania pomiędzy innymi narządami wewnętrznymi, np. żołądkiem, nerkami, wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, narządem rozrodczym, a odpowiadającymi im segmentami kręgosłupa.

Podobne prace

Do góry