Ocena brak

Zabiegi egzekucyjne i sposoby ich rozwiązania

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

-W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami KPC.

-W razie zbiegu egzekucji administracyjnej, prowadzonej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego przez organ egzekucyjny oraz przez inny organ lub przez wierzyciela upoważnionego do przeprowadzania egzekucji organ egzekucyjny przejmie łączne prowadzenie egzekucji.

Podobne prace

Do góry