Ocena brak

ZABEZPIECZENIE UMOWY LEASINGU

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Zabezpieczenie ekonomiczne jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy który powinien pokrywać wartość udzielonego kredytu w ramach umowy leasingowej. Jeżeli Klient ma umowy z EFL S.A. w toku , to dochód ten powinien pokrywać również kredyt z tych umów. Gdy ustalony w powyższy sposób dochód firmy jest zbyt mały, można przedstawić poręczyciela. Zabezpieczeniem prawnym jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawieraniu umowy. W przypadku Klientów mających wysoką pozycję w klasyfikacji leasingobiorców EFL S.A. istnieje możliwość odstąpienia od wymogu składania weksla.

 

Podobne prace

Do góry