Ocena brak

Zabezpieczenie społeczne

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Zabezpieczenie społeczne jest to system świadczeń, do których obywatele mają prawa lub, z których maja możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych przepisami prawa.

Na system zabezpieczenia społecznego składa się 6 elementów:

1. Ubezpieczenia społeczne.

2. Ochrona zdrowia.

3. Pomoc społeczna.

4. Ubezpieczenia wzajemne.

5. Rehabilitacja niepełnosprawnych.

6. Uzupełniające ubezpieczenia socjalne.

Pierwsze instytucje zabezpieczeń społecznych powstały już w XVI w. wśród rzemieślników, później wśród górników powstawały tzw. Kasy brackie.

W 1883 r. ogłoszono ustawę o ubezpieczeniach na wypadek choroby.

W 1884 r.- ustawa o ubezpieczeniach od wypadku przy pracy.1889 r. – ustawa o ubezpieczeniach na starość i w wypadku inwalidztwa.Stworzono system prawny dzięki Bismarckowi- okazał się on być trwały i występuje do dnia dzisiejszego.

Podobne prace

Do góry