Ocena brak

Ząb trzonowy górny trzeci

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Ząb trzonowy górny trzeci albo górny ząb mądrości jest w uzębieniu ludzkim najbardziej zmienny pod względem kształtu i wielkości. Czasem może on być nie mniejszy niż drugi ząb trzonowy, czasem występuje jako mały, szczątkowy pieniek. czasem wreszcie nie rozwija się wcale (18 — 19%). Najczęściej ząb mądrości ma postać trójguzkową z dwoma guzkami policzkowymi i jednym podniebiennym; obok tej formy zdarzają się typv czteroguzkowe lub wiełoguzkowe (aż do 8 ), jak również postacie o koronie spłaszczonej jak w drugim tr/onowcu. Tak samo zmienna jest liczba korzeni. Pierwotna liczba trzech korzeni przez rozszczepienie przedniego korzenia policzkowego lub korzenia podniebiennego może zwiększyć się do czterech, bardzo rzadko nawet do pięciu: czasami wszystkie korzenie zlewają się w większym lub mniejszym stopniu w jeden. Zmienny jest również kształt komory zęba i liczba przewodów korzeniowych, która może być zmniejszona do dwóch, a w rzadkich przypadkach nawet do jednego.

Rozróżnianie prawych i lewych górnych zębów trzonowych nie jest trudne. Należy brać pod uwagę różnice między przednim i tylnym korzeniem policzkowym, cechę korzenia, cechę krzywizny i ukształtowanie guzków.

Podobne prace

Do góry