Ocena brak

Ząb trzonowy dolny pierwszy

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Ząb trzonowy dolny pierwszy ma najczęściej (85—95%) czworokątny i pięć guzków na powierzchni żucia. W pozostałych przypadkach występują cztery guzki; rzadko liczba ich dochodzi do 6. Guzek 5 położony jest na tylnym końcu powierzchni żticia. nieco przesunięty policzkowo; guzek 6, jeżeli występuje, jest wciśnięty między oba guzki policzkowe. Jeżeli oba te guzki występują równocześnie korona jest sześcioguzkowa. Z pięciu guzków trzy zawsze leżą po stronie policzkowej, dzięki czemu powierzchnia policzkowa korony jest nieco wypuklona. Guzki językowe są mniejsze. lecz wyższe od policzkowych; piąty guzek tylny jest najmniejszy. U małp człekokształtnych wszystkie trzy zęby trzonowe są pięcioguzkowe. Ramię poprzeczne bruzdy nie kończy się na powierzchni żucia tak jak ramię podłużne, lecz przedłuża się nieco na powierzchnię językową i policzkową. Na tej ostatniej sięgać może do połowy wysokości korony i często kończy się małym wgłębieniem (fora-men caecum)7 miejscem, w którym często rozpoczyna się próchnica zęba. Ramię podłużne bruzdy, oddzielające guzki językowe od policzkowych, nie dochodzi do przedniego brzegu korony; kończy się ono małym dołkiem (forea anleńor). Część tylna podłużnego ramienia bruzdy rozdwaja się zazwyczaj, jak wyżej zaznaczono, i obej-niujc piąty guzek.

Oba korzenie, przedni i tylny, są spłaszczone w kierunku przednio-tylnym i na «;wvch przednich i tylnych powierzchniach są podłużnie wyżłobione. Oba mają wyraźną cechę korzenia; korzeń tylny, słabszy, jest silniej i równomierniej pochylony jill tyłowi niż przedni. Trzeci korzeń na dolnym Mx występuje bardzo rzadko, a wtedy odgałęzia się od tylnego korzenia ku stronie językowej. Korzeń tylny ma jeden przewód korzeniowy. Korzeń przedni u młodych osobników ma również pojedynczy przewód; 11 starszych jest on zwykle podzielony na dwa. Oba korzenie biegną znacznie mniej rozbieżnie niż w górnych zębach trzonowych.

Podobne prace

Do góry