Ocena brak

Z jakich powodów ludzie emigrują? Gdzie obecnie znajdują się największe skupiska Polonii, jakie organizacje polonijne oraz instytucje kulturalne, naukowe działają na emigracji

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Za sprawą prześladowań politycznych, masowych deportacji w głąb Rosji i Kazachstanu, braku pracy i głodu, a także przesunięcia granic państwa po II wojnie światowej, doświadczenie emigracji jest znane większości polskich rodzin.

W końcu XVIII i na początku XIX wieku Polacy udawali się na emigrację pod przymusem lub dobrowolnie z przyczyn politycznych, natomiast od początku wieku XX do czasów II wojny światowej na skalę masową miała miejsce emigracja ekonomiczna.

Największe skupiska Polonii na świecie znajdują sie obecnie w Ameryce Północnej i szacowane są łącznie na 6-10mln ludzi (Nowy Jork – 400tys, Chicago 300 tys, Detroit – 160tys). Poza tym Polacy mieszkają w Niemczech – 1mln (Berlin, Hamburg, Zagłębie Ruhry), we Francji – około 1mln (Paryż, Francja północno-wschodnia), w Brazylii 400-800tys (Kurtyba, stan Parana), w Kanadzie- 600tys (Toronto, Winnipeg, Montreal), na Białorusi – 400tys (zachodnia część Białorusi), na Ukrainie, Litwie,w Rosji.

Chlubą polskiej emigracji są instytucje kulturalne i naukowe, których działalność ma także wielkie znaczenie dla życia intelektualnego w kraju. Najważniejsze z nich to Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Narodowe Polskie w Rappersville, Instytut Literacki w Paryżu, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie.

Obraz życia polonijnego dopełnia kilkaset tytułów prasy wydawanej za granicą w języku polskim; najbardziej znanym i wpływowym jest „Dziennik Polski” wydawany w USA.

Podobne prace

Do góry