Ocena brak

Z jakich elementów składa się cena kredytu?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Cena kredytu i inne koszty:

A Oprocentowanie kredytu zmiennego :

1 stawka bazowa (koszt pozyskania)

2 marża banku kredytodawcy (zysk + koszt ryzyka)

3 marża podmiotu zasilającego bank w środki finansowe

B Prowizje :

1 przygotowawcza (od 1-3% wielkości kwoty przeznaczonego kredytu)

2 od uruchomionego kredytu (1-2% kwoty przyznanego kredytu)

3 od zaangażowania kredytu (do 5% od niewykorzystanych środków)

4 od wcześniejszej spłaty

C Inne koszty :

1 oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (odsetki)

2 opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia

3 inne (np. premia ubezpieczeniowa związana z eksportem - jednorazowa opłata)

Podobne prace

Do góry