Ocena brak

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza

Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza, powst. 1963 z inicjatywy K. Budzyka jako wspólne przedsięwzięcie IBL PAN oraz katedry teorii literatury UW, publikowana we Wrocławiu przez Ossolineum; od 1968 firmowana wyłącznie przez IBL PAN. Ukazują się w niej prace nauk. - indywidualne i zespołowe - pośw. przede wszystkim problemom poetyki hist.: dziejom gatunków lit., stylów, form wierszowych oraz kwestiom teoret. i metodologicznym związanym z tego typu badaniami, ponadto - zagadnieniom z pogranicza poetyki i lingwistyki (w szczególności semantycznej strukturze tekstów) oraz poetyki hist. i socjologii literatury, a wreszcie problematyce badań nad sformułowaną świadomością lit. różnych epok. W 1963-80 w serii ukazało się 55 tytułów. W jej redagowaniu uczestniczyli w różnych latach: Budzyk, J. Trzynadlowski, T. Kostkiewiczowa, M.R. Mayenowa, E. Balcerzan, J. Sławiński (od 1969 red. naczelny serii).

Podobne prace

Do góry