Ocena brak

Yellowstone

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Yellowstone, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w ro­ku 1978. Park ma 8990 km2 powierzchni. Część parku zajmuje krater wygasłego wulkanu, który wybuchł po raz ostatni około 600 tys. lat temu. Wysoka temperatura skał pod powierzchnią krate­ru powoduje podgrzewanie się wód gruntowych, dzięki czemu na tym terenie występują gorące źró­dła, wulkany błotne i ponad 3 tys. gejzerów, mię­dzy innymi znany na całym świecie gejzer Old Faithful. W wielu gorących jeziorkach woda jest zabarwiona przez mikroskopijne glony i bakterie tworzące miniaturowe ekosystemy.
Yellowstone odwiedzają co roku około 3 mi­liony turystów. Oprócz krateru wulkanu mogą oni podziwiać również potężne granitowe skały, je­ziora, głębokie kaniony i wodospady, rozległe połacie wiecznie zielonych lasów, 13 gatunków drzew i ponad 1000 gatunków innych roślin. W Yellowstone żyją niedźwiedzie grizzli, bizony, łosie, kozy śnieżne, wapiti, kojoty, baribale, widłorogi. Można tu również spotkać wiele gatunków ptaków, między innymi bielika amerykańskiego, łabędzie, kosy, pelikany i jaskółki.

Podobne prace

Do góry