Ocena brak

YAMAMOTO ISOROKU (1884-1943) - admirał

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Najwybitniejszy japoński strateg i dowódca morski, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 1904-05 (w bi­twie pod Cuszimą stracił dwa pal­ce na skutek eksplozji działa). Od 1926 r. był attache morskim w Wa­szyngtonie. W 1928 r. po powro­cie do Japonii objął dowodzenie lotniskowcem *Akagi. W 1930 r. uczestniczył w londyńskiej konfe­rencji rozbrojeniowej. Później kie­rował wydziałem techniki departa­mentu lotnictwa morskiego. W końcu 1934 r. pojechał ponow­nie do Londynu na konferencjęrozbrojeniową, w czasie której wystąpił przeciw jakimkolwiek ograniczeniom rozwoju floty ja­pońskiej.

W 1936 r. został wice­ministrem marynarki wojennej.W przededniu wybuchu II wojnyświatowej objął dowodzenie flotąjapońską. Przekonany o nieu­chronności wojny ze StanamiZjednoczonymi (której był prze­ciwny, ponieważ uważał, że Japo­nia nie może tej wojny wygrać),uznał, że jedyną szansą zwycię­stwa jest zniszczenie amerykań­skiej Floty Pacyfiku bazującej naHawajach. W listopadzie 1940 r.wydał rozkaz rozpoczęcia analizewentualnego ataku na *Pearl Har-bor. 3 grudnia 1941 r. nadał do wi-ceadm. Chuichi *Nagumo zakodowany rozkaz „Niitaka yama nobo-re" („wspiąć się na górę Niitaka")oznaczający wezwanie do ataku naPearl Harbor.

W czasie wojny byłautorem wielu planów operacji floty japońskiej i bezpośrednio do­wodził nią w bitwie o *Midway,przyjmując pełną odpowiedzial­ność za niekorzystny dla Japoń­czyków wynik walki. Zginął 18kwietnia 1943 r. w czasie podróżyinspekcyjnej, której plany rozszy­frował wywiad amerykański(*Magic): samolotBetty",którym leciał, został zestrzelonynad wyspą Bougainville przez my­śliwiec P-38 pilotowany przezkpt. Thomasa G. Lanphiera.

Podobne prace

Do góry