Ocena brak

Wzorce naukowości politologii - Spór filozoficzny czy metodologiczny?

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Spór między wzorcem analityczno-empirycznym a hermeneutyczno-humanistycznym jest nierozstrzygalny z powodów zasadniczych: to 2 różne wizje nauki zakładające 2 odmienne koncepcje przedmiotu badania, zorientowane na realizację zupełnie innych celów = to spór o założenia filozoficzne, o wartości, jakie ma realizować poznanie w naukach społ. Można tylko dokonać wyboru jednego z proponowanych systemów, pamiętając, że jest to decyzja arbitralna i zawsze w swoisty sposób ograniczająca naszą wiedzę o społeczeństwie.

Metodologie przedmiotowe1 podporządkowane różnym wizjom naukowości generowanym przez odmienne koncepcje metody naukowej (metodologii sensu largo) nie powinny stanowić wykluczającej się alternatywy, ale powinny być komplementarne.

Nauki polityczne muszą brać pod uwagę, że jednostki i instytucje zawsze pozostają w układzie „podwójnej zależności”, w którym ludzie tworzą społeczeństwo, jednocześnie będąc przez nie stwarzanymi. Równocześnie można ujmować człowieka jako podmiot, jak i przedmiot. → Z powodu szczególnych cech ontologicznych przedmiotu badania nauk społ. istnieje konieczność stosowania wielu modeli metodologicznych.

1 Metodologia przedmiotowa to metodologia w znaczeniu węższym, czyli zbiór metod danej nauki bądź dyscypliny.

Podobne prace

Do góry