Ocena brak

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przyczyny wznowienia postępowania

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Ustawa wylicza enumeratywnie przyczyny, które są podstawą żądania wznowienia postępowania, wyodrębniając przyczyny nieważności oraz przyczyny restytucyjne.

Można żądać wznowienia postępowania z przyczyn nieważności:

  • Jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mgłą domagać się jego wyłączenia;

  • Jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możliwości działania.

Z przyczyn restytucyjnych wznowienia postępowania można żądać gdy:

  • Orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

  • Orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa;

  • W razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

  • W razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy.

Można żądać wznowienia postępowania w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na którego podstawie zostało wydane orzeczenie.

Podobne prace

Do góry