Ocena brak

Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch. dostępna jako wieża widokowa. W 1967­-1993 pod dziedzińcem zamkowym odkry­to fundamenty XI-wiecznej rotundy, pala-tium i cerkwi katedralnej.

Podobne prace

Do góry