Ocena brak

Wzajemne położenie poszczególnych części pęcherza

Autor /liza Dodano /12.01.2012

W pionowej postawie  prawidłowym położeniu miednicy ujście wewnętrzne cewki moczowej stanowi najniższe miejsce dna: w tym położeniu więc bez skurczu mięśniówki pęcherza — jeżeli cewka jest otwarta — mocz może swobodnie odpływać z pęcherza. Wtedy tylko kiedy część tylna dna uchyłkowato jest wypuklona w swym odcinku pośrodkowym, ocz może  u starszych osób tutaj się zatrzymywać. Ponieważ dno pęcherza jest mało roz-cjąęliwe. odległość od ujścia wewnętrznego cewki do ujść moczowodów jest stosunkowo staławynosi ona w wymiarze wewnętrznym na błonie śluzowej obustronnie około 2,5 do 3 cm. a w maksymalnym rozciągnięciu najwyżej 4 cm (Pernkopf). Ujścia moczowodów leżą bardzo nieznacznie (mniej więcej o 3 mm) wyżej od ujścia wewnętrznego cewki, bardziej bocznie i ku tyłowi, w odległości 3 cm od siebie. Płaszczyzna, którą przeprowadzimy przez te trzy punkty, płaszczyzna prawie równobocznego tzw. trójkąta pęcherzowego (triuonum vesicae) leży więc nieco pochyło opadając od tylu i góry ku dołowi i do przodu; ustawia się ona tym bardziej pochyło, im silniej jest pęcherz rozciągnięty. W silnym wypełnieniu ujścia moczowodów rozchodzą się. oddalając się od siebie aż do 6 cm.

Podobne prace

Do góry