Ocena brak

Wyżyna MAŁOPOLSKA

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

MAŁOPOLSKA, WYŻYNA, Wyżyna Środkowomałopolska, kraina w pd. Polsce (wał metakarpacki), ciągnąca się od doliny Wisły (między Krakowem a Sandomierzem) ku pn.-zach. po Tomaszów MazowieckiRadomsko; na pd. opada krawędzią tektoniczno-erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na pn. granicę wyznacza zwarta pokrywa utworów zlodowacenia środkowopol.; na dużych przestrzeniach wysokość nie przekracza 200–300 m, jedynie w części środkowowsch. teren wznosi się ponad 400 m (maks. 612 m w G. Świętokrzyskich); zróżnicowanie budowy geol. i rzeźby stanowi podstawę podziału W.M. na mniejsze jednostki fizycznogeogr.: wyżyny Kielecką i Przedborską oraz Nieckę Nidziańską.

 

Podobne prace

Do góry