Ocena brak

Wyżyna Lubelska

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

1. Położenie geograficzne 51 E 23 N

Wyżyna położona we wschodniej Polsce, pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na południu. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię 7,2 tyś. km , wys. do 314 m. n. p. m.. należy do województwa lubelskiego.

2. Geologia

Zbudowana głównie ze skał kredowych i trzeciorzędowych (margle, kreda, iły), częściowo przykrytych lessem.

3. i 4. Formy terenu i rzeźba

Ukształtowanie terenu - wyżyna

Występują współczesne formy rzeźby:

a.) pagórkowate na wyżynach

b.) góry niskie

c.) zespoły wąwozów

d.) formy krasowe

e.) liczne wąwozy erozyjne

5. Klimat

W miesiącach zimnych temp. wynosi ok. 4 C

W miesiącach ciepłych temp. wynosi od 18 C do 19 C

Opady atmosferyczne:

- półrocze chłodne (listopad, kwiecień) ok. 220 mm

- półrocze ciepłe (maj, październik) od 350 do 400 mm

Okres wegetacyjny od 210 do 200 dni

Liczba dni z pokrywą śnieżną ok. 80 dni

6. Gleby

Urodzajne gleby brunatne, czarnoziemy i rędziny

7. Roślinność

Potencjalna roślinność naturalna

a.) lasy liściaste typu "grądu"

b.) lasy "łęgowe"

c.) dąbrowy

d.) torfowiska i bagienne lasy olszowe

e.) dolnoreglowe i wyżynne lasy jodłowo-bukowe

f.) bory sosnowe i mieszane

8. Stan środowiska

Ogólnie jest to teren o małym zanieczyszczeniu. Rzeka Wieprz przepływająca przez tę wyżynę jest mało zanieczyszczona. Jedynie okolice Lublina są obszarem o dużym zanieczyszczeniu atmosfery gazami i pyłami oraz gleba tam jest zniszczona przez eksploatację przemysłową oraz zabudowę. Na Wyżynie lubelskiej znajdują się rezerwaty przyrody "leśne" oraz "pozostałe roślinne".

9. Wody

Główne rzeki przepływające przez wyżynę to:

a.) Wieprz

b.) Bystrzyca

c.) Tanew

d.) Huczwa

Występują także małe, nieliczne jeziora.

10. Najważniejsze ośrodki miejskie:

a.) Lublin

b.) Świdnik

c.) Zamość

d.) Kraśnik

e.) Hrubieszów

11. Szanse i zagrożenia tego obszaru

Głównym zagrożeniem jest stale wzrastające zanieczyszczanie głównej rzeki - Wieprz. Okolice największego miasta w tej okolicy (Lublina) są obszarami o dużym zanieczyszczeniu atmosfery pyłami i gazami, gleby zniszczone są przez eksploatację przemysłową oraz zabudowę. Głównym trucicielem jest elektrownia znajdująca się w Lublinie, oprócz niej istnieje tam zagrożenie od dobrze rozwiniętego przemysłu elektromaszynowego.

12. Jest to obszar średnio uprzemysłowiony. Przemysł skupiony wokół głównych ośrodków miejskich. Wyróżniamy tam:

a.) przemysł wydobywczy: Komarów- gaz ziemny, ok. Chełma - surowce skalne

b.) przemysł przetwórczy: elektromaszynowy - Lublin, Świdnik, Poniatowa, Kraśnik, spożywczy - Zamość, Lublin, Werbkowice, mineralny - Chełm, Rejowiec Fabr.,

Jeżeli chodzi o ciekawostki turystyczne to jest ich niestety niewiele, najważniejszym z nich jest na pewno były obóz koncentracyjny oraz miejscowość Dubienka, gdzie odbyła się 18 VII 1792 r. bitwa wojsk polskich pod dowództwem T. Kościuszki z siłami wojsk rosyjskich, gdzie Polacy odnieśli zwycięstwo.

Podobne prace

Do góry