Ocena brak

WYZNACZNIKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Wyznacznik jest systemem wzajemnie warunkujących się przesłanek, powodujących określony skutek i wystarczających, by dany skutek wystąpił. Zgodnie z tą regułą wyznaczniki dzielimy na:

Obiektywne – zmieniające się niezależnie od wartościowania dokonywanego przez decydentów i działające niezależnie od stanu ich działalności.

Subiektywne – zmieniające się zależnie od systemu wyznaczników obiektywnych, ale odzwierciedlających stan percepcji ośrodka podejmowania decyzji politycznych.

Wewnętrzne – odzwierciedlające system wewnątrzpaństwowych interesów społecznych w odniesieniu do md. środowiska państwa a szczególnie jego rację stanu.

Zewnętrzne – odzwierciedlają wpływ md. środowiska państwa na jego politykę zagraniczną.

Podobne prace

Do góry