Ocena brak

WYWIAD POZNAWCZY - TESTOWANIE WYWIADU POZNAWCZEGO (grupa kontrolna)

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

Koehnken porównywał wywiad poznawczy i wywiad ustrukturalizowany. Poznawczy był 52% lepszy, także osoby przeprowadzające wywiad poznawczy pamiętały więcej niż te które przeprowadzały wywiad ustrukturalizowany.

Memon uzyskał inne wyniki. Badał wagę komponentów komunikacyjnych i poznawczych. Nie było różnicy dla wywiadu poznawczego i ustrukturalizowanego. Obie te grupy „wyprodukowały” więcej konfabulacji niż grupa nie przeszkolona.

Wniosek: być może to poprawienie komunikacji (głównie – przekazanie kontroli) jest głównym atutem wywiadu poznawczego.

Koriat i Goldsmith zaproponowali inne wyjaśnienie. Wp jest skuteczny dzięki poprawieniu samoobserwacji kontrolującej, czyli badania pamięci oraz regulacji strategicznej. Główne znaczenie mają „metapoznawcze” decyzje świadka.

Podobne prace

Do góry