Ocena brak

WYWIAD POZNAWCZY - MODYFIKACJE WYWIADU POZNAWCZEGO

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

NAWIĄZYWANIE DOBREGO KONTAKTU

Próba wstępnego zapoznania się ze świadkiem i stworzenia swobodnej atmosfery. Przekazanie kontroli świadkom (decydowanie kiedy rozpocząć, ustalanie ilości czasu na myślenie i odpowiadanie. Świadek jest aktywnym uczestnikiem wywiadu. Ograniczenie liczby pytań do minimum.

ZOGNISKOWANE WYSZUKIWANIE

Podawanie świadkowi instrukcji, żeby ukształtował sobie wyobrażenie (obraz) różnych części zdarzenia, którego dotyczy wywiad.

ZADAWANIE PYTAŃ „KOMPATYBILNIE ZE ŚWIADKIEM”

Zadawanie pytań we właściwych momentach. Branie pod uwagę struktury przypominania zaobserwowanej u świadka.

WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ WYWIAD

Niewerbalne komponenty interakcji. Przeprowadzający wywiad powinien siedzieć spokojnie, być rozluźniony, nie robić gwałtownych ruchów, okazywać zainteresowanie itd.

Podobne prace

Do góry